Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger

Enøkbefaring i bolig

I våre enøkbefaringer vurderer vi alt som påvirker energibruken.


Utskifting av oljefyr

Les om vår totalentreprise
  • Varmekilde
  • Varmedistribusjon
  • Temperaturstyring
  • Varmtvann
  • Isolasjon
  • Vinduer
  • Ventilasjon

Vi vurderer også muligheten for å benytte andre, billigere og mer miljøvennlige energikilder.
Vi hjelper dere til betydelig reduksjon av energiutgiftene.


Erfaring er viktig ved slike befaringer. Alle boligbefaringer utføres avsivilingeniører med minimum 10 års enøk-erfaring. Våre 3 ulike eneboligbefaringer:

Enøkbefaring i deres enebolig - uten Enova-støtte

Vi tar en enøkbefaring i deres enebolig med et påfølgende møte. I løpet av 2-3 timer har vi normalt sett på alt som påvirker energiforbruket, og kommet med forslag til utbedringer. En slik befaring må byggeier betale selv.
timeprisen vår er kr 1600.- inkl. mva.


Hva går en slik enøkbefaring ut på?

 

Enova-støttet
enøkvurdering

Vi er godkjent energirådgiver for Enova SF. Enova har strenge krav til rapportering, derfor blir en slik enøkbefaring noe dyrere, men da går vi også grundigere til verks.
Kr 5.000 av kostnaden på 11.800, dekkes av Enova SF.


Hvordan gjennomføres en enøk-vurdering med støtte fra Enova SF?

 

Enova-støttet enøkvurdering med termografering

Om du også ønsker å termografere eneboligen, gir Enova SF også støtte til dette. Da vil termografering og enøkvurdering til sammen koste kr 15.000. Av dette gis kr 7.500 kr i støtte fra Enova SF. Merkostnaden med termografi er for byggeier bare kr 700.
For å få nytte av termograferingen, må det gjøres i den kalde årstiden.

Enøkbefaring og termografering, med støtte fra Enova SF