Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger

Enøkbefaring i bolig

ENØKVURDERING MED STØTTE FRA ENOVA SF

Enøkbefaring med støtte fra Enova SF starter med en liten times befaring sammen med boligeier. Etterpå må vi jobbe i boligen med å registrere diverse byggopplysninger m.m. i Enovas database. Dette vil ta 3-5 timer. Vi trenger da en plass å sitte, et bord, lys og strøm. Til dette arbeidet er det fint om vi har tilgang til plantegninger av boligen. Det er også fint om vi får vite hvor mye energi som brukes pr. år. Det er da alle energien som brukes i bygget: Elektrisitet, ved, olje m.m.

Resten av arbeidet gjør vi ferdig på kontoret. Dette gjør vi normalt i løpet av ei uke.

Det er viktig at slike befaringer gjøres av kompetente fagfolk. Vi benytter derfor kun sivilingeniører med minimum 10 års enøk-erfaring til dette.

Dere kan lese mer om dette her og her.

Med et slik opplegg får dere følgende:
  • En grundig undersøkelse av boligen for å finne mulig tiltak for å redusere energiforbruket.
  • Energimerking av boligen.
  • En tiltaksplan får å renovere boligen, gjerne til et lavenergibygg.
  • Søknadsgrunnlaget som trengs for å få inntil kr. 150.000 i støtte fra Enovas for å renovere boligen.
  • En oversikt over tiltak dere kan gjøre, selv om dere ikke vil gå så langt i renoveringen av boligen, som kreves for å få kr 150.000 i støtte.
Dette koster kr 11.800 inkl. mva. Byggeier kan få kr 5.000 i støtte fra Enova, så den reelle kostnaden blir kr 6.800.