Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger


• Hvor mye kan en spare på enøktiltak?
• Yrkesbygg - hva er normalt forbruk?
• Hvordan går en fram for å redusere energikostnadene?
• Hva kan brukerne gjøre for å holde energiforbruket lavt?
• Kan en få offentlig støtte?
• Bør en installere varmepumpe eller andre fornybare energikilder?
Moderne bygg har mye å hente innen enøk. Tidligere skyldtes høyt energiforbruk normalt dårlig bygningsskall med manglende isolasjon og vinduer som slapp ut mye varme. Men det var små effekter, slik at feil gjorde ikke så dramatiske utslag på energiregningen.

I moderne bygg er det mye teknisk utstyr med store effekt. Moderne bygg er også svært kompliserte slik at det er vankelig for brukerne å sørge for at utstyr og installasjoner fungerer som det skal.

Å finne muligheten for energiøkonomisering i slike moderene bygg er komplisert og krever derfor fagfolk med lang erfaring.
Enøk
      Ta gjerne kontakt for ytterligere råd

Les også om enøk her: Enova