Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger


• Hvor mye kan en spare på enøktiltak?
• Yrkesbygg - hva er normalt forbruk?
• Hvordan går en fram for å redusere energikostnadene?
• Hva kan brukerne gjøre for å holde energiforbruket lavt?
• Kan en få offentlig støtte?
• Bør en installere varmepumpe eller andre fornybare energikilder?


Hvor mye kan en spare på enøk-tiltak?

Normalt ligger besparelsen i norske næringsbygg mellom 10 % og 35 % av energiforbruket med lønnsomme tiltak.

Tar en med tiltak som ikke er lønnsomme, men som en ønsker å gjøre f.eks. som en del av rehabilitering eller for å bedre inneklimaet, kan besparelsen bli ennå høyere.

Enøk

      Ta gjerne kontakt for ytterligere råd

Les også om enøk her: Enova

Sidene er utarbeidet av
Hilde Degerdal Web- og Datatjenester