Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger


• Hvor mye kan en spare på enøktiltak?
• Yrkesbygg - hva er normalt forbruk?
• Hvordan går en fram for å redusere energikostnadene?
• Hva kan brukerne gjøre for å holde energiforbruket lavt?
• Kan en få offentlig støtte?
• Bør en installere varmepumpe eller andre fornybare energikilder?


Yrkesbygg - hva er normalt forbruk?

Dette varierer selvsagt med hva bygget brukes til, og hvor lenge utover kvelden bygget er i bruk. Svømmehaller eller kolonialforretninger med mye kjøleanlegg har svært høyt forbruk.

Kontorbygg o.l. som stort sett bare har behov for energi til belysning, oppvarming og ventilasjon bør klare seg med et

Enøk

forbruk på godt under 200 kWh pr. m² oppvarmet gulvflate pr. år.

Skoler kan ofte ligge på et forbruk på under 140 kWh pr. m² oppvarmet gulvflate pr. år.

      Ta gjerne kontakt for ytterligere råd

Les også om enøk her: Enova