Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger


• Hvor mye kan en spare på enøktiltak?
• Yrkesbygg - hva er normalt forbruk?
• Hvordan går en fram for å redusere energikostnadene?
• Hva kan brukerne gjøre for å holde energiforbruket lavt?
• Kan en få offentlig støtte?
• Bør en installere varmepumpe eller andre fornybare energikilder?


Hvordan går en fram for å redusere energikostnadene?

Det vil variere fra bygg til bygg, men en normal arbeidsmetode er:

1.

I første omgang er det er viktig å få en god oversikt over energiflyten i bygget. Våre erfarne energiingeniør vil raskt kunne finne denne. Dersom er hopper over dette vil en lett legge resurser i arbeid som gir lite resultat.

2.

En må så gå i dybden på de installasjonene som bruker for mye energi for å finne ut hva som kan gjøres for å redusere energiforbruket her.

3.

Så beregnes hvor mye de aktuelle løsningene vil redusere energikostnadene med.

4.

En budsjeterer kostnaden med å gjennomføre de aktuelle tiltakene.

5.

Det besluttes hvilke fysiske tiltak en skal gjøre i bygget. Med beregninger og kalkyler som er beskrevet over har en et godt grunnlag for dette.

6.

Det innhentes priser på å gjennomføre tiltakene.

7.

Tiltakene bestilles og gjennomføres.

8.

Forbruket følges opp ukentlig etterpå for å sikre at forbruket holder seg lavt. Dersom det øker må en raskt gripe inn å rette feil ved anlegget eller feil ved bruken.

Med denne metoden vil en få et bygg med godt inneklima som holder et lavt forbruk i mange år.
      Ta gjerne kontakt for ytterligere råd

Les også om enøk her: Enova