Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger


• Hvor mye kan en spare på enøktiltak?
• Yrkesbygg - hva er normalt forbruk?
• Hvordan går en fram for å redusere energikostnadene?
• Hva kan brukerne gjøre for å holde energiforbruket lavt?
• Kan en få offentlig støtte?
• Bør en installere varmepumpe eller andre fornybare energikilder?


Hva kan brukerne gjøre for å holde energiforbruket lavt?

Skal en kunne gripe inn ved for høyt energibruk, må det følges opp. Vi anbefaler at dette gjøres ukentlig.

Har brukerne selv tid og kunnskap til dette kan de selv gjøre det. Hvis ikke kan vi i Akershus Enøk og Inneklima as ta på oss å gjøre denne jobben.

Vi må da få tilsendt det totale energiforbruket ukentlig fra bygget. Sammen med klimaet den aktuelle uken og

kunnskaper vi har om det aktuelle bygget, kan vi raskt beregne om forbruket er for høyt. Hver måned rapporterer vi tilbake hvordan forbruket har vært i forhold til hva det burde ha vært. Ved vesentlige avvik vil vi kunne gå inne for å avdekke feil.

Enøk


Dette gir brukeren et god pekepinn på byggets forbruk og muliggjør avdekking av feil før energibudsjettet er sprengt.

      Ta gjerne kontakt for ytterligere råd

Les også om enøk her: Enova