Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger


• Hvor mye kan en spare på enøktiltak?
• Yrkesbygg - hva er normalt forbruk?
• Hvordan går en fram for å redusere energikostnadene?
• Hva kan brukerne gjøre for å holde energiforbruket lavt?
• Kan en få offentlig støtte?
• Bør en installere varmepumpe eller andre fornybare energikilder?


Kan en få offentlig støtte til enøk-arbeid?

Staten har opprettet et eget selskap, Enova SF, som skal bidra til enøk i Norge. De har programmer som går på å bygge store vindmøller og gasskraft, men også enøk i vanlige næringsbygg.


Vi har nær kontakt med Enova SF, og kan bistå med søknader til enøk-arbeid. Hoveddelen av enøk-arbeidet vi gjør i yrkesbygg får økonomisk støtte fra Enova SF. Støtte gis nå både til enøk-analyse og til investeringer.

Enova
      Ta gjerne kontakt for ytterligere råd

Les også om enøk her: Enova