Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger


• Hvor mye kan en spare på enøktiltak?
• Yrkesbygg - hva er normalt forbruk?
• Hvordan går en fram for å redusere energikostnadene?
• Hva kan brukerne gjøre for å holde energiforbruket lavt?
• Kan en få offentlig støtte?
• Bør en installere varmepumpe eller andre fornybare energikilder?


Bør en installere varmepumpe eller andre nye fornybare energikilder?

Ny fornybar energi er et satsingsfelt fra det offentlige. Dette kan bli et viktig suplement til olje og vannkraft.Foreløpig er dessverre nye fornybare energikilder forbundet med høye investeringer, men mange løsninger er privatøkonomisk lønnsomme.

Mange investerer i varmepumpe av idealistiske motiver.

Enøk

Ligger det økonomiske motiver bak en slik investering, bør en rådføre seg med fagfolk før en bestemmer seg for dette. Akershus Enøk og Inneklima as bistår gjerne her.

      Ta gjerne kontakt for ytterligere råd

Les også om enøk her: Enova