Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger


• Hvorfor ventilere?
• Hva med småbarn?
• Hva kan en gjøre med tørr luft?
• Hva med fukt og fuktskader?
• Hvordan merkes dårlig inneklima?
• Det er for varmt, hva kan gjøres?
• Hvordan defineres inneklima?


Hvorfor ventilere?

Inneklima

I et bygg får vi forurensende gasser og støv både av den menneskelige aktiviteten, fra maling og andre materialer i bygger, fra møbler o.l. Dette må luftes ut.

I dag skifter vi ut materialer i bygget ofte. Dette gjelder maling, gulvbelegg møbler m.m. Nye materialer avgir mye forurensende gasser de første årene. Når materialene blir eldre reduseres avgassingen fra dem. Ved stadig å skifte materialene, fyller vi stadig på med mer forurensing. Dette må ventileres bort, dersom vi ikke skal ta skade av det.

Dette er en viktig årsak til den kraftige økningen vi har av astma og allergi blant barn. I tidligere tider, var det lite utskifting av materialer i byggene og byggene var ikke så tette. I dag bygger vi tette bygg for å redusere fyringsutgiftene.

Med dagens krav til komfort er det nødvendig med tette bygg, men da må vi ventilere byggene tilstrekkelig. Vi kan ha enkle anlegg med vifte som trekker den forurensede luften ut av bygget.

Men investerer vi i et moderne ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, ivaretas både helse og økonomi.


Les også gode råd på disse sidene

 
Inneklima.com