Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
 
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger


• Hvorfor ventilere?
• Hva med småbarn?
• Hva kan en gjøre med tørr luft?
• Hva med fukt og fuktskader?
• Hvordan merkes dårlig inneklima?
• Det er for varmt, hva kan gjøres?
• Hvordan defineres inneklima?


Babyer trives ikke i nyoppussede rom!

Babyer, som er i en kraftig utvikling, er svært utsatt for forurensninger som kan føre til astma og allergi.

Baby


Det viser seg at barn født om høsten har mer astma og allergi enn barn født om våren. Det skyldes sannsynligvis at de som er født om høsten er mindre ut i frisk luft de første levemånedene.

Sørg for at luften inne er så bra som mulig. La ikke babyen flytte inn i nyoppussede rom! I slike rom er det mye avgass fra malinger, lim o.l. Dette kan gi barnet plager med astma og allergi resten av livet.

Skal barnerommet pusses opp, gjøre det flere måneder for barnet kommer. Sørg da for at rommet blir holdt godt og varmt i månedene før barnet kommer. Da vil mesteparten av gassene fra byggematerialene fordampe før barnet flytter inn.


Les også gode råd på disse sidene

 
Inneklima.com